Το ιατρείο

Το ιατρείο

Η λειτουργία του ιατρείου του Χειρουργού Ορθοπεδικού Κωνσταντίνου Αναγνωστάκου βρίσκεται στην Μάνδρα Αττικής. Αποσκοπεί στην έγκαιρη, επιτυχή και οριστική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων ή κακώσεων σε Ορθοπεδικους Ασθενείς. Ο Ιατρός έχει εκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένα κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού στη διάγνωση και αντιμετώπιση Ορθοπεδικών παθήσεων και τραυματολογικών κακώσεων. Στον εξοπλισμένο χώρο των ιατρείου η περίπτωση του κάθε ασθενούς αξιολογείται με τη δέουσα προσοχή, γεγονός που επιτρέπει τη σωστή διάγνωση και τον σχεδιασμό της θεραπείας και αποθεραπείας μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Στους ασθενείς οι οποίοι χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης εξηγείται αναλυτικά το είδος της επέμβασης που θα χρειαστεί καθώς και τα προσδοκώμενα οφέλη από αυτή. Οι Χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται στη Βιοκλινική Αθηνών, Οι εγκαταστάσεις, όσο και το προσωπικό της κλινικής, διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία  και πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Μεγάλη προσοχή δίνεται στον πόνο του ασθενούς, με στόχο την εντελώς ανώδυνη μετεγχειρητική εικόνα του ασθενούς. Η Αναισθησιολόγος Δρε Καλλιόπη, επιμελείται με επιτυχία την αντιμετώπιση του πόνου.

Φωτογραφίες ιατρείου