Ρήξη Μηνίσκου

Πότε πρέπει να χειρουργηθώ;

Διάγνωση

Κλινική εξέταση και παρακλινικός έλεγχος

Για τη ρήξη μηνίσκου το σημαντικότερο εργαλείο για τη διάγνωση είναι ένα σωστό ιστορικό και μια ολοκληρωμένη κλινική εξέταση από έναν έμπειρο ιατρό. Ο παρακλινικος έλεγχος πραγματοποιείται μέσω της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) και μας βοηθά να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το είδος και τη θέση της βλάβης καθώς και το ενδεχόμενο παρ εκτόπισης ενός τμήματος του μηνίσκου.

Χειρουργείο; Πότε;

Όταν ο ασθενής αναφέρει συμπτώματα όπως πόνος, οίδημα, μειωμένο εύρος κίνησης της άρθρωσης ή η ρήξη αυτή έχει μπλοκάρει το γόνατο άρα περιορίζει και τη λειτουργία του. Όταν η  ρήξη σχετίζεται με αστάθεια του γόνατος και τέλος όταν η ρήξη αυτή αλλάζει την καθημερινότητα του ασθενούς.

Πως γίνεται το χειρουργείο;

Αρθροσκοπικά:

Οι αρθροσκοπήσεις είναι χειρουργεία μιας ημέρας και συνήθως δεν απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο. Έχοντας προηγηθεί ο προεγχειρητικός έλεγχος, ο ασθενής έρχεται το πρωί ενήμερος και προετοιμασμένος από την Αναισθησιολόγο, κάνει την αρθροσκόπηση και μετά από μερικές ώρες επιστρέφει σπίτι χωρίς πόνο.

Κίνδυνοι:

Είναι πολύ μικροί και σχετίζονται με τις υπόλοιπες χειρουργικές ορθοπεδικές επεμβάσεις-παρεμβάσεις.

Χρόνος αποθεραπείας – κοπή ραμμάτων: σε περίπου 10 ημέρες ο ασθενής επανέρχεται στην καθημερινότητα του.